ePacific ký hợp đồng triển khai phần mềm với Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum

Trong tháng 12/2013 Pacific đã tiến hành ký hợp đồng triển khai Phần mềm quản lý lao động tiền lương và quản lý vườn cây cao su cho công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum (KORUCO) trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)

KORUCO là doanh nghiệp cao su có sản lượng khai thác lớn nhất tại khu vực tây nguyên

Hệ thống phần mềm ePacific sẽ được triển khai đồng bộ online tại văn phòng công ty và 16 đơn vị thành viên.

Hỗ trợ lãnh đạo quản lý toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến lao động tiền lương và vườn cây cao su

Theo dõi biến động nhân sự, qui hoạch cán bộ, đánh giá chất lượng cán bộ, diễn biến lương, quản lý BHXH, BHYT, BHTN, quyết toán thuế TNCN

Theo dõi sản lượng vườn cây, nông trường, đội tổ, lô, phần cạo, công nhân

Theo dõi kiểm kê vườn cây, vật tư, bón phân, bảo vệ thực vật, chăm sóc, gãy đổ ...

Thời gian triển khai dự kiến trong vòng 08 tháng làm việc