ePacific kỷ niệm 15 năm thành lập

Thành lập ngày 04/06/2001 trong giai đoạn đầu nhiều khó khăn và thử thách. Với quyết tâm xây dựng Pacific thành một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp theo đặc thù hàng đầu tại Việt Nam