ePacific trúng thầu triển khai Phần mềm quản lý vườn cây tại Cty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

tháng 12/2013, Pacific đã ký hợp đồng triển khai phần mềm quản lý vườn cây cao su cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Dự án được triển khai đồng bộ tại văn phòng tổng công ty và 13 nông trường thực thuộc

Thời gian triển khai dự kiến trong vòng 08 tháng

tháng 12/2013, Pacific đã ký hợp đồng triển khai phần mềm quản lý vườn cây cao su cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Dự án được triển khai đồng bộ tại văn phòng tổng công ty và 13 nông trường thực thuộc

Thời gian triển khai dự kiến trong vòng 08 tháng