ePacific vinh dự nhận danh hiệu Sao Khuê

Lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2014 được tổ chức tại Hà Nội ngày 27/04/2014, sản phẩm Phần mềm quản trị doanh nghiệp ePacific đã vinh dự được Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT (VINASA) bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu Sao Khuê 2014.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ePacific Sao Khuê 2014 VinasaPhần mềm quản trị doanh nghiệp ePacific Sao Khuê 2014 Vinasa

Lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2014 được tổ chức tại Hà Nội ngày 27/04/2014, sản phẩm Phần mềm quản trị doanh nghiệp ePacific đã vinh dự được Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT (VINASA) bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu Sao Khuê 2014.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ePacific là sản phẩm tiêu biểu của hàng mục Hệ thống phần mềm quản trị cho cácc doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phần mềm ePacific bao gồm đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ cho doanh nghiệp, tích hợp đồng bộ hệ thống, hỗ trợ doanh nghiệp đa chi nhánh

ePacific hỗ trợ giao diên ứng dụng và giao diện Web. Sẵn sàng cho điện toán đám mây

ePacific đã được triển khai thanh công cho hơn 300 doanh nghiệp với hơn 4000 người dùng tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đây là phần thưởng quan trọng, ghi nhận những cố gắng và lao động sáng tạo của tập thể CBNV Pacific trong nhiều năm qua và sẽ là động lực để doanh nghiệp ngày càng cố gắng hoàn thiện sản phẩm để phục vụ người dùng với chất lượng hoàn hảo.

một số hình ảnh buổi lễ

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ePacific Sao Khuê 2014 Vinasa

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ePacific Sao Khuê 2014 Vinasa