ePacific-HR

Phần mềm nhân sự, tiền lương, chấm công

ĐẶC ĐIỂM:

 • Đáp ứng tất cả các chế độ quy định mới nhất liên quan đến quản lý lao động
 • Mẫu biểu BHXH - BHYT - BHTN
 • Lập báo cáo lao động
 • Đánh giá chất lượng lao động

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Pacific-HR được thiết kế theo hệ thống cấu trúc mở, vì vậy người sử dụng có thể linh động thêm hay bỏ bớt các thông tin về dữ liệu cá nhân để thuận tiện cho việc quản lý. Thông tin chuẩn bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch
 • Hợp đồng lao động
 • Quá trình đào tạo
 • Quá trình công tác
 • Trình độ văn hóa
 • Trình độ chuyên môn
 • Kỹ năng
 • Thi đưa, Khen thưởng
 • Kỹ luật
 • Quan hệ gia đình
 • Đảng - Đoàn thể
 • Passport, Visa
 • Tuyển dụng
 • Đánh giá chất lượng nhân sự

QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

ĐẶC ĐIỂM:

 • Quản lý các khoản tạm ứng lương giữa kỳ
 • Tổng hợp giờ công nhân viên theo giờ làm việc, theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm
 • Quản lý chi tiết số ngày, giờ công làm việc trong tháng của từng nhân viên.
 • Quản lý đối với những công nhân làm việc theo ca, và việc đổi ca của nhân viên
 • Cập nhật thông tin về ngày được nghỉ trong năm nhưng vẫn hưởng lương
 • Hệ thống sẽ dựa trên lương căn bản (hoặc là Gross hoặc là Net)
 • Tính BHXY, BHYT, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp
 • Tính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Tính lương ngoài giờ, tổng hợp giờ làm thêm
 • Quản lý và tính toán lương, thu nhập khác đối với lao động là người nước ngoài.
 • Thanh toán tiền lương có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG:

Chương trình được thiết kế theo hệ thống cấu trúc mở để có thể hỗ trợ nhiều cách tính lương khác nhau trong một doanh nghiệp:

 • Lương thời gian,
 • Lương theo sản phẩm,
 • Lương khoán,
 • Lương thời vụ, …

KẾT NỐI MÁY CHẤM CÔNG ĐIỆN TỬ:

 • Hệ thống tương thích cho những đơn vị sử dụng máy chấm công sử dụng vân tay, thẻ từ, thẻ mã vạch, thẻ cảm ứng.
 • Hỗ trợ tập hợp dữ liệu tự động hay theo một khoảng thời gian định sẵn để giảm bớt thao tác và giảm bớt việc sử dụng bộ nhớ của máy chấm công

 BÁO CÁO:

 • Bảng chấm công tháng
 • Báo cáo tình hình phép năm
 • Phiếu lương từng CBCNV
 • Bảng lương tạm ứng nhân viên
 • Bảng lương chi tiết nhân viên
 • Bảng lương tổng hợp theo từng bộ phận / phòng ban
 • Bảng lương chuyển khoản ngân hàng
 • Báo cáo lương làm thêm giờ / tăng ca
 • Báo cáo các khoản phụ cấp
 • Báo cáo diễn biến lương cá nhân
 • Báo cáo nộp BHXH-BHYT tháng / quý / năm
 • Bảng đối chiếu nộp BHXH
 • Báo cáo đóng lệ phí công đoàn
 • Các báo cáo nộp Thuế thu nhập
 • Quyết toán thuế thu nhập của cá nhân
 • Bảng tổng hợp thu nhập chịu thuế từng cá nhân
 • Bảng tổng hợp thu nhập chịu thuế toàn công ty
 • Tổng hợp số ngày làm việc trong năm . . . . . và các báo cáo theo đặc thù