QuanLyTrangTrai.vn

Phần mềm quản lý trang trại chăn nuôi (bò, dê, heo, gà)

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI (BÒ - DÊ - HEO - GÀ)

Pig Farm - Cow Farm - Goat Farm - Chicken Farm 


Quản lý thông tin đàn

Quản lý thông tin phối giống

Quản lý thông tin khám thai

Quản lý thông tin sinh sản

Quản lý thức ăn

Quản lý thông tin sinh trưởng, tăng trọng

Quản lý bệnh và điều trị

Quản lý thuốc

Quản lý khai thác sữa

Quản lý tăng - giảm đàn