CMMS.vn

PM quản lý thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN - THIẾT BỊ - BẢO TRÌ  (Computerized Maintenance Management Systems)

 

ePacific-CMMS là Phần mềm Quản lý Tài sản - Thiết bị - Bảo trì - Bảo dưỡng hoạt động trên nền tảng Web-base do Công ty Pacific phát triển giúp cho đơn vị có thể kiểm soát danh sách thiết bị, tình hình công tác thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị mọi lúc, mọi nơi.

Nâng cao năng lực, hiệu suất và khả năng làm việc của máy móc, thiết bị.

Tăng năng suất hoạt động của máy và giảm thiểu tối đa rủi do máy ngừng hoạt động ảnh hưởng đến công việc sản xuất của doanh nghiệp.

Lập kế hoạch bảo trì định kỳ, giúp bảo dưỡng thiết bị đúng quy chuẩn và giảm thời gian ngừng máy

Tối ưu hóa phụ tùng tồn kho

Giảm thiểu chi phí rủi ro và cải thiện lợi nhuận đầu tư vào máy móc thiết bị

Tương thích với mọi thiết bị như: máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh

Hỗ trợ tất cả các trình duyệt phổ biến

 

Hệ thống bao gồm các phân hệ sau:

 • Quản lý lý lịch tài sản, máy móc, thiết bị
 • Quản lý quá trình luân chuyển tài sản, máy móc, thiết bị
 • Quản lý vật tư, thiết bị, phụ tùng tồn kho
 • Quản lý chuyên viên bảo trì
 • Quản lý yêu cầu và lập kế hoạch lịch bảo trì, bảo dưỡng
 • Quản lý quá trình thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý yêu cầu mua thiết bị
 • Quản lý đơn hàng mua và tình hình mua hàng
 • Quản lý các nhà cung cấp phụ tùng
 • Thống kê, báo cáo tiến độ thực hiện từng hạng mục công việc