ePacific-RUBBER

Phần mềm quản lý vườn cây cao su và thu hoạch mủ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VƯỜN CÂY CAO SU

Mô tả nội dung :

Hệ thống bao gồm các phân hệ nghiệp vụ:

 • Quản lý thông tin vườn cây: nông trường, đội, tổ, lô, diện tích, năm trồng, giống, phương pháp trồng, chế độ cạo, cây ghép, cây thực sinh, tổng số cây, tổng số hố, hố thiết kế, năm khai thác, ghi chú khác.
 • Quản lý sản lượng nông trường : hỗ trợ thống kê chi tiết sản lượng khai thác của nông trường theo nhiều tiêu chí khác nhau như:
  • theo hàng ngày / công nhân / tổ
  • nông trường / lô / phần cạo / lát dao
  • năm trồng / năm cạo / giống / chế độ cạo
  • từng loại mủ / hàm lượng / /mủ tươi / mủ khô / chất lượng mủ
 • Quản lý sản lượng hàng ngày của xí nghiệp / nhà máy chế biến
 • Theo dõi mức độ hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác 
 • Quản lý mủ thu mua
 • Quản lý tình hình cây gãy đổ : cập nhật tình hình cây gãy đổ, lý do.
 • Quản lý phòng trị bệnh (bảo vệ thực vật)
 • Quản lý tình hình bón phân
 • Quản lý vật tư, hóa chất
 • Quản lý công việc chăm sóc vườn cây
 • Quản lý và đánh giá tay nghề kỹ thuật công nhân (tháng/năm)
 • Quản lý vườn giống (vườn ươm, vườn nhân)
 • Tích hợp kết suất dữ liệu vườn cây lên bản đồ MapInfo
 • Hệ thống phần mềm sẽ được triển khai đồng bộ tại văn phòng công ty (đơn vị tổng hợp), và các nông trường (đơn vị cơ sở)
 • Hệ thống báo cáo theo qui định của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và nội bộ đơn vị


Hệ thống danh mục dùng chung

 • Danh mục đơn vị (nông trường, xí nghiệp chế biến), lô, phần cạo, mủ, công nhân, tổ, vật tư, công việc chăm sóc, loại đất, hạng đất, giống, phương pháp trồng, khoảng cách trồng, loại vườn cây, loại cây, chế độ cạo, tình trạng cạo ...


Bảng cập nhật dữ liệu:

Chi tiết các nội dung cập nhật dữ liệu của các phân hệ sẽ được thống nhất cụ thể sau khi hai bên hoàn tất việc tập hợp các nội dung quản lý.

 • Cập nhật kiểm kê
 • Cập nhật sản lượng công nhân hàng ngày
 • Cập nhật sản lượng giao nhà máy hàng ngày 
 • Cập nhật sản lượng thu mua
 • Cập nhật gãy đổ
 • Cập nhật vật tư
 • Cập nhật công việc chăm sóc
 • Cập nhật cây bệnh
 • Cập nhật cây gãy đổ
 • Đánh giá tay nghề công nhânHệ thống báo cáo:

Hệ thống báo cáo trong chương trình sẽ được thiết kế theo đặc thù quản trị của công ty và theo biểu mẫu chung của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam (VRG)

bao gồm các báo cáo chi tiết tại nông trường và các báo cáo tổng hợp toàn công ty

 • Các báo cáo kiểm kê vườn cây (Vườn kinh doanh, KTCB, TM-TC, Tận thu)

Biểu 1/KD : Tổng hợp vườn cây cao su KD
Biểu 2/KD: Tổng hợp vườn cây cao su KD theo năm trồng
Biểu 2a/TM-KTCB: Phân hạng vườn cây TM-KTCB theo năm trồng
Biểu 2b/TM-KTCB: Phân hạng vườn cây TM-KTCB theo đơn vị
Biểu 3a/KD: Tổng hợp diện tích + năng suất VC CS KD các giống theo năm trồng
Biểu 3b/KD: Tổng hợp vườn cây CS KD theo loại đất
Biểu 4/KD: Tổng hợp phân hạng vườn cây KD theo năm trồng
Biểu 4/KTCB: Dự kiến mở cạo
Biểu 5/KD: Tổng hợp diện tích vườn cây KD-TM-KTCB theo hạng đất, PPT và giống
Biểu 6/TH: Tổng hợp diện tích các loại vườn cây cao su
Biểu 7/TH: Biến động diện tích vườn cây KD-KTCB giữa hai kỳ kiểm kê

 • Các báo cáo sản lượng

Báo cáo sản lượng năm

Bảng tổng hợp quy khô theo công nhân

Bảng tổng hợp quy khô theo công nhân theo lát dao

Báo cáo sản lượng vườn cây theo tổ

Bảng tổng hợp sản lượng theo phần cây

Bảng tổng hợp quy khô theo CN

Báo cáo sản lượng theo giống

Báo cáo sản lượng theo tuổi cạo

Báo cáo sản lượng theo năm trồng

Báo cáo sản lượng vườn cây cạo ngửa (nhóm 1)

Báo cáo sản lượng vườn cây cạo úp (nhóm 2)

Báo cáo sản lượng vườn cây cạo tận thu

Báo cáo sản lượng vườn cây theo giống - nông trường (nhóm 1)

Báo cáo sản lượng vườn cây theo giống - nông trường (nhóm 2)

Báo cáo sản lượng vườn cây theo giống - nông trường (tận thu)

Báo cáo sản lượng vườn cây theo nông trường - tuổi cạo

Báo cáo sản lượng vườn cây theo nông trường - năm trồng

 

 • Báo cáo sản lượng mủ ngày/tháng/quý/năm
 • Bảng tổng hợp sản lương năm (theo từng nông trường)
 • Thống kê sản lượng từ lô (tháng)
 • Bảng tổng hợp cây gãy đổ
 • Chi tiết lô phân bón năm (từng nông trường)
 • Tổng hợp phân bón đợt … (theo từng loại phân)
 • Phân loại vườn cây kinh doanh theo năm trồng
 • Phân loại vườn cây TM-TC và XBCD theo đơn vị
 • Tổng hợp diện tích vườn cây theo phương pháp trồng – loại đất – giống
 • Báo cáo vườn cây cao su kinh doanh
 • Báo cáo biến động diện tích giữa hai kỳ kiểm kê
 • Báo cáo diện tích các loại vườn cây
 • Các Báo cáo nhanh

 Phần mềm quản lý doanh nghiệp Pacific

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Pacific

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Pacific

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Pacific

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Pacific

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Pacific

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Pacific

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Pacific

 

DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU ĐANG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PACIFIC

 

 

Stt

 

Tên đơn vị

 

Khu

vực

Giải pháp phần mềm

Tài chính kế toán

Quản lý vườn cây

Lao động tiền lương

Công văn

Văn bản

Phần mềm khác

 

Ban Tài chính Kế toán Tập Đoàn

 

MIỀN

ĐÔNG

 

 

 

 

Hợp nhất BCTC

 

Cty Cao su Dầu Tiếng

 

X

 

 

 

 

Cty Cao su Phú Riềng

 

X

 

 

 

 

Cty Cao su Bà Rịa

X

 

X

 

 

 

Cty Cao su Lộc Ninh

X

X

X

X

 

 

Cty CP Cao su Hòa Bình

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Bình Thuận

 

X

 

 

 

 

XNLD Visorutex

X

 

X

 

 

 

Cty Cao su Sông Bé

X

 

X

 

 

 

Cty Cao su Bình Phước

X

 

X

 

 

 

Cty Cao su Mang Yang

MIỀN

TRUNG

-

TÂY

NGUYÊN

 

X

 

 

 

 

Cty Cao su Krông Búk

 

 

X

 

 

 

Cty Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh

 

X

 

 

 

 

Cty Cao su Đắk Lắk

X

X

X

 

 

 

Cty CP Cao su - Tập đoàn HAGL

X

 

X

 

 

 

Cty CP Cao su Sơn La

 

TÂY

BẮC

X

X

 

 

 

 

Cty Cao su Lai Châu 2

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Yên Bái

 

X

 

 

 

 

Cty Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Bà Rịa Kampong Thom

 

CPC

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Phước Hòa Kampong Thom

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Đồng Phú Kratie

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Đồng Nai Kratie

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Dầu Tiếng Kratie

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Dầu Tiếng Campuchia

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Krông Búk–Ranatakiri

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Mang Yang K

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Chư Păh CPC

X

 

 

 

 

 

Cty Cao su Tây Ninh Siêm Riệp

X

 

 

 

 

 

Cty CP Cao su Việt-Lào


LÀO

 

X

 

 

 

 

Cty CP Cao su Dầu Tiếng - Việt Lào

 

 

 

 

 

 

Cty CP Cao su Quasa (Lào)

 

X