Nhân lực

Work Team

Tổng số nhân viên của Cty hiện tại là 30 người. Tất cả đều trình độ đại học chuyên ngành trở lên. Được đào tạo bài bản và liên tục luôn phục vụ tốt nhất những nhu cầu ngày càng cao hơn của người sử dụng.