Giải thưởng Sao Khuê

Cúp Vàng Sao Khuê 2014 dành cho Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp tiêu biểu