Dịch vụ

Services

Tư vấn CNTT

  • Tư vấn & thiết kế xây dựng giải pháp tổng thể về CNTT
  • Tư vấn giải pháp bảo mật và an toàn dữ liệu

Dịch vụ CNTT

  • Đào tạo CNTT
  • Cho thuê hạ tầng máy chủ ảo