Phần mềm eOffice Online là gì ?

Phần mềm Office Online là một hệ thống tương tác thông minh phục vụ công tác quản trị điều hành trong đơn vị. Hỗ trợ người dùng xử lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng giao diện web.

Phần mềm Office Online là một hệ thống tương tác thông minh phục vụ công tác quản trị điều hành trong đơn vị. Hỗ trợ người dùng xử lý công việc mọi lúc mọi nơi bằng giao diện web. Đây là công cụ giúp tương tác thông minh trong các hoạt động điều hành hàng ngày, từ xử lý văn bản, giao việc, tiến độ thực hiện công việc, tình hợp thực hiện hợp đồng, doanh số kinh doanh, công việc của từng CBNV, công tác điều hành các dự án đang triển khai. Hệ thống hỗ trợ tương tác giữa các lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo cấp trung và chuyên viên trong đơn vị làm việc cùng nhau, giúp các thành viên tham gia xử lý cùng một nội dung công việc nắm bắt rõ ràng, kịp thời, nhanh chóng thông tin