Công nghệ

Technology

 • Kiến trúc: 3 lớp (3-tier)
 • Ngôn ngữ lập trình: ASP.Net MVC / Ajax / Jquery
 • CSDL: SQL Server
 • Công cụ tạo báo cáo: Telerik
 • NetframeWork: 4.5 trở lên
 • Bảo mật: đáp ứng yêu cầu bảo mật theo SSL
 • Trình duyệt làm việc: IE, FireFox, Chrome, Safari, Opera…
 • Giao diện Web
 • Mobile App Android và iOS 
 • Hỗ trợ đa thiết bị: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh
 • Hỗ trợ đa hệ điều hành: Windows, Linux, Ubuntu, MacOS