DN phần mềm tiêu biểu

Giải thưởng DN phần mềm tiêu biểu 2016 do UBND và Sở TTTT TP.HCM trao tặng