Waste.vn

Phần mềm thu tiền rác và phí vệ sinh môi trường

Mô tả chức năng phần mềm quản lý rác và thu phí vệ sinh môi trường 

Thông tin chung 

 • Quản lý thu tiền rác theo Quyết định 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND TP.HCM 

Quản lý khách hàng 

 • Quản lý thông tin chi tiết của khách hàng
  • Danh sách hộ dân
  • Danh sách các đơn vị kinh doanh trên địa bàn 
 • Quản lý đối tượng thu: mã, tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, khối lượng rác thu gom, số hợp đồng, giá tiền, đơn vị thu gom, người làm hợp đồng, đại diện ký…
 • Phân luồng khách hàng theo từng phường / tuyến đường 

Quản lý hợp đồng 

 • Cập nhật thông tin chi tiết của từng loại hợp đồng
  • Hợp đồng rác sinh hoạt
  • Hợp đồng rác y tế
  • Hợp đồng rác nguy hại
  • Hợp đồng cho thuê thùng rác 
 • In các loại hợp đồng từ phần mềm 

Quản lý doanh thu 

 • Quản lý doanh thu theo khách hàng / nhóm khách hàng / hợp đồng / phường / tuyến đường / thu chi viên / hóa đơn / loại dịch vụ
 • Cập nhật và in hóa đơn
 • Cập nhật biên bản nghiệm thu khối lượng rác  

Quản lý công nợ 

 • Quản lý công nợ của từng khách hàng / từng hợp đồng / từng hóa đơn / từng biên lai / từng thu chi viên nhóm theo khách hàng mình phụ trách
 • Cập nhật nghiệp vụ giảm nợ
 • Cập nhật nghiệp vụ chưa thu được 

Quản lý thu tiền 

 • Quản lý các nguồn thu: theo QĐ88, phí nhân công, thuê thùng, rác y tế, rác nguy hại
 • Quản lý tình hình thu tiền của từng khách hàng / từng hợp đồng / từng tháng – quý – năm
 • Quản lý nguyên nhân không thu được (đóng cửa, sửa chữa, nợ, miễn…)
 • In biên lai thu tiền
 • Báo cáo thu tiền hàng ngày, hàng tháng, thu chi viên… 

Nghiệp vụ khác 

 • Quản lý các mức chi
  • Hoạt động thu phí,
  • Thu gom rác tại nguồn,
  • Phí vệ sinh,
  • Phí bảo vệ môi trường…
 • Quản lý danh mục các loại phí
  • Phí để lại công ty (công nhân thu gom, công nhân thu phí…)
  • Phí nộp cho thành phố (phí vệ sinh, phí bảo vệ môi trường…)
 • Quản lý các loại giá dịch vụ
 • Quản lý thu chi viên và phân bổ thu chi viên phụ trách từng phường / từng tuyến đường / từng khách hàng 

Các danh mục 

 • Khách hàng
 • Dịch vụ phí: rác sinh hoạt, nguy hại, y tế, thuê thùng  
 • Thu chi viên
 • Thu ngân phụ trách phường
 • Thu ngân phụ trách khách hàng
 • Người đại diện ký hợp đồng
 • Bảng giá các loại dịch vụ phí
 • Phường
 • Tuyến đường
 • Loại khách hàng: mặt tiền, hẻm
 • Nhóm khách hàng: hộ dân, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nguy hại, nhân công, y tế, thuê thùng
 • Hình thức thanh toán
 • Phương thức thanh toán
 • Phòng ban, chức vụ, đội thu phí
 • Lý do chưa thu được
 • Lý do giảm nợ
 • Tần suất thu gom