eOfficeOnline.vn

Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành, văn phòng điện tử

HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ ĐIỀU HÀNH          eOfficeOnline.vn


.

Hệ thống eOfficeOnline.vn là giải pháp văn phòng điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tin học hóa, số hóa công tác quản lý văn bản, tài liệu, công việc, lịch qui trình, làm việc, khách hàng, hợp đồng, đơn hàng, dự án, KPI, chat, forum...

Hệ thống hoạt động trên nền Web, hỗ trợ tối đa người dùng cập nhật số liệu mới nhất mọi lúc, mọi nơi.

Hỗ trợ nhiều trình duyệt như: IE, FireFox, Chrome, Opera, Safari...

Mobile app: Android, iOS

Hồ trợ nhiều loại thiết bị sử dụng như: máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...

Hỗ trợ nhiều nền tảng như: Windows, Linux, iSO, Android, Windows Phone, Ubuntu...

Quản lý và điều hành công việc

 • Quản lý danh sách khách hàng
 • Lập danh sách khách hàng tiềm năng
 • Quản lý thông tin các đối tác làm việc/giao dịch
 • Lập kế hoạch làm việc với từng khách hàng / từng đối tác / từng nhân viên
 • Thống kê quá trình giao dịch của từng khách hàng / từng đối tác / từng nhân viên
 • Quản lý công việc của từng nhân viên
 • Quản lý nghỉ phép, hỗ trợ nhân viên đăng ký nghỉ phép và chức năng duyệt nghỉ phép trên phần mềm
 • Lập phiếu đề nghị cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm, phiếu xin xe
 • Quản lý tình hình sử dụng phòng họp, cho phép người dùng đăng ký / duyệt sử dụng phòng họp
 • Quản lý tình hình sử dụng xe đi công tác

  Quản lý hợp đồng - đơn hàng - báo giá

  • Quản lý hợp đồng/đơn hàng và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng/đơn hàng
  • Theo dõi thanh toán của từng hợp đồng
  • Thống kê hợp đồng/đơn hàng theo từng khách hàng, mặt hàng, nhóm hàng, khu vực, NVBH...
  • Quản lý báo giá cho từng khách hàng của từng nhân viên sales và theo dõi kết quả

   Quản lý khiếu nại của khách hàng 

  • Cập nhật những thông tin khiếu nại của khách hàng
  • Chỉ định những người / bộ phận chịu trách nhiệm xử lý
  • Theo dõi quá trình xử lý khiếu nại của từng nội dung công việc
  • Thống kê, báo cáo mức độ giải quyết khiếu nại thành công, đúng hạn

  Quản lý công văn - văn bản

  • Cập nhật thông tin chi tiết của công văn
  • Phân phối công văn cho các phòng ban, bộ phận, chuyên viên liên quan
  • Theo dõi tiến trình xứ lý của từng công văn
  • Tìm kiếm công văn, văn bản
  • Tạo sổ văn bản
  • Theo dõi tiến độ xử lý và trình ký văn bản
  • Hỗ trợ tích hợp chữ ký số

   Quản lý tài liệu

  • Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến qui trình ISO trong doanh nghiệp
  • Lưu trữ biểu mẫu trên mạng để các phòng ban sử dụng
  • Theo dõi được từng phiên bản (version) của từng loại tài liệu / qui trình, form mẫu

  Lịch công tác tuần và theo dõi giao việc

  • Lập lịch công tác tuần của công ty / phòng ban
  • Theo dõi các nội dung thông báo, kết luận trong các cuộc họp giao ban
  • Tiến độ thực hiện của từng công việc giao cho từng phòng ban, cá nhân 

  Quản lý dự án

  • Quản lý thông tin chi tiết của từng dự án của từng khách hàng: hợp đồng, hồ sơ thầu, người liên hệ...
  • Lập các hạng mục công việc của từng dự án và theo dõi tiến độ thực hiện
  • Cập nhật giao việc cho từng thành viên dự án
  • Quản lý số ngày làm việc, ngày bắt đầu, ngày dự kiến hoàn thành, ngày thực tế hoàn thành
  • Tình trạng của từng dự án/công trình 

  Quản lý thầu

  • Cập nhật nội dung chi tiết của từng hồ sơ thầu
  • Theo dõi quá trình chuẩn bị hồ sơ thầu
  • Theo dõi thông tin chi tiết của từng đối thủ tham gia đấu thầu
  • Cập nhật kết quả của từng gói thầu 

  Quản lý thu chi 

  • Cập nhật phiếu thu/chi hàng ngày
  • Theo dõi tình hình thu chi hàng ngày của từng khách hàng, CBNV, hợp đồng, trung tâm chi phí…

   Quản lý phòng họp

  • Quản lý danh sách phòng họp
  • Đăng ký và duyệt phòng họp trên hệ thống
  • Lập biểu đồ tình hình sử dụng phòng họp

  Quản lý xe công tác

  • Quản lý danh sách xe, tài xế
  • Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu của từng xe, từng loại đường (đường trường, đường trong thành phố, đường đồi núi, đường lô)
  • In lệnh điều xe
  • Quyết toán nhiều liệu từng xe, từng tài xế bất cứ thời điểm nào

  Quản lý văn phòng phẩm - thiết bị văn phòng

  • Quản lý định mức văn phòng phẩm thiết bị cho từng phòng ban
  • Lập phiếu đề nghị cung cấp văn phòng phẩm
  • Duyệt đề nghị và theo dõi tình hình bàn giao