ePacific-SALES

Phần mềm bán hàng hỗ trợ mã vạch

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Đặc điểm

 • Theo dõi doanh thu bán hàng theo bộ phận kinh doanh / theo nhân viên bán hàng / theo vùng / theo mặt hàng / nhóm hàng / hợp đồng / theo đơn đặt hàng.
 • Theo dõi hàng bán bị trả lại, hàng gửi bán (tại các đại lý, cửa hàng, …)
 • Quản lý các phương thức bán hàng như: bán trực tiếp, bán gián tiếp, nội địa, xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu ủy thác …
 • Theo dõi nghiệp vụ bán hàng theo hình thức trả chậm, thu tiền ngay, …
 • Theo dõi dịch vụ kèm theo: vận chuyển, bốc xếp… hạn thanh toán của từng hóa đơn
 • Tính thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra

Xử lý chứng từ

 • Nhập hóa đơn bán hàng, phiếu nhập hàng bán bị trả lại, các chứng từ phải thu
 • In trực tiếp hóa đơn bán hàng trên máy theo mẫu hóa đơn tài chính quy định của Nhà nước hay hóa đơn đặc thù của mỗi đơn vị
 • Liên kết số liệu với các phân hệ như Hàng tồn kho, công nợ, thuế, …

 

Quản lý giá bán

Đối với hệ thống phần mềm Pacific việc cập nhật giá bán hàng trong hóa đơn bán hàng được thực hiện theo nhiều cách:

 • Tự động cập nhật giá bán của từng mặt hàng theo danh mục đã khai báo
 • Người dùng tự nhập liệu mỗi lần xuất hóa đơn

Lưu ý

 • Việc nhập nhật tự động giá bán của từng mặt hàng nhất thiết phải có CSDL giá bán
 • Chương trình vẫn có thể cho phép nhập giá khác hay khóa mục nhập giá bán nếu nhà quản trị yêu cầu không cho chép người dùng tự nhập giá.
 • Mỗi một mặt hàng có thể có một giá hay nhiều giá bán tùy theo đặc thù kinh doanh

Quản lý đơn hàng

 • Cập nhật thông tin chi tiết của đơn hàng
 • Theo dõi quá trình giao hàng của từng đơn hàng
 • Quyết toán đơn hàng

Tích hợp quản lý các điểm bán hàng (POS: Point Of Sales)

 • Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp kinh doanh bán hàng như: quần áo, giày dép, mỹ phẩm…
 • Theo dõi nhiều hình thức thanh toán của khách
 • Có thể nâng cấp để kết nối với hệ thống mã vạch (barcode) như các siêu thị.
 • Hợp nhật dữ liệu về trung tâm

Phân tích doanh thu

Hệ thống ePACIFIC cung cấp nhiều báo cáo doanh thu đa dạng và nhiều chiều giúp nhà quản trị nắm có cái nhìn rõ nhất về tình hình bán hàng trong doanh nghiệp vào thời điểm hiện tại và so sánh với kỳ bán hàng khác.

Phân tích lãi lỗ / So sánh giá vốn giá bán của từng mặt hàng

Chứng từ

 • Hóa đơn bán hàng (mẫu BTC)
 • Hóa đơn bán hàng (mẫu đặc thù)
 • Hóa đơn dịch vụ
 • Hóa đơn bán hàng nội bộ (dùng đi đường)
 • Hóa đơn khuyến mãi
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu nhập hàng bán bị trả lại

Báo cáo

 • Nhật ký bán hàng
 • Báo cáo doanh thu theo hóa đơn
 • Báo cáo chi tiết doanh thu theo khách hàng
 • Báo cáo chi tiết doanh thu theo mặt hàng / nhóm hàng
 • Báo cáo chi tiết doanh thu theo khu vực / Quốc gia
 • Báo cáo chi tiết doanh thu theo nhân viên bán hàng
 • Bảng tổng hợp doanh thu
 • Báo cáo so sánh doanh thu kỳ này / kỳ trước (tháng/quý/6 tháng/năm)
 • Báo cáo so sánh doanh thu – giá vốn
 • Báo cáo lãi lỗ từng mặt hàng
 • Bảng phân tích tỷ trọng doanh thu trên từng sản phẩm/dịch vụ

Các phần hành nghiệp vụ liên quan: